Skip to main content

Baarns Mannenkoor

Baarns Mannenkoor

Het Baarns Mannenkoor is door de jaren heen een zeer actief koor gebleken. Opgericht op 18 februari 1907 heeft het zich toegelegd op de bevordering van de mannen koorzang in Baarn.

Bijna iedereen kan zingen. Je hoeft daarvoor geen noot te kunnen lezen. Meer dan 100 jaar neemt het Baarns Mannenkoor een vooraanstaande plaats in de Baarnse cultuurgeschiedenis in. Deze belangstelling breidde zich ook uit tot en met het koningshuis. In 1982 mocht het koor van Hare Majesteit Koningin Beatrix een koninklijke erepenning ontvangen. Prins Bernhard heeft in 1947 het beschermheerschap over het koor aanvaard en heeft deze functie tot kort voor zijn overlijden vervuld. Als blijvende herinnering dragen de koorleden nu nog een witte anjer op de revers van hun koorkostuum.

Thans wordt dit beschermheerschap vervuld door de heer J.Nijhof, bekend Baarnaar van de Nijhof woonmarkt in Baarn.

Cultuuragenda

Bekijk alle activiteiten

Geen evenementen gevonden!

Zoek een evenement