Skip to main content

Raad van kerken

Raad van kerken

De Raad van Kerken – Baarn organiseert, vaak ook met medewerking van derden:

vastenmaaltijden in de weken voor Pasen,
avonddiensten op maandag, dinsdag en woensdag in de stille Week voor Pasen,
cantatediensten,
volkskerstzang op de zondag voor Kerst.
een jaarlijks evenement, zoals wisselend de Kerkennacht en het Feest van de Geest.
Daarnaast vallen diverse activiteiten onder auspiciën van de Raad van Kerken – Baarn:

kringen of lezingen die vanuit het Convent van Pastores worden aangeboden
het rondbrengen van kerstattenties namens de gezamenlijke kerken in Baarn,
SAM², voor mensen die al of niet tijdelijk extra ondersteuning behoeven
de open Pauluskerk

Cultuuragenda

Bekijk alle activiteiten

Geen evenementen gevonden!

Zoek een evenement